Администратор на лични данни:

„АЛКАЛОИД“ ЕООД, ЕИК 040893358,

седалище и адрес на управление: гр. София 1407

бул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 51А, ет. 4,

имейл: office@alkaloid.bg , premama@alkaloid.bg

тел: +359 8081081ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


„АЛКАЛОИД” ЕООД, (наричано по-надолу „АЛКАЛОИД“) полага големи усилия за защитата на лични данни във всеки един аспект от бизнес процесите си, като прилага стандартите и правилата, описани в европейското и българското законодателство, както и вътрешните правила и процедури на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност предоставя основна информация за обработката на лични данни, когато посещатавате уебсайта на „PREMAMA DUO“ (наричан по-нататък „уебсайтът“) и / или когато го използвате по различен начин, например при регистрация.

Настоящата Политика за поверителност е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни на Република България.

Моля, обърнете внимание, че посещението на този уебсайт означава, че сте прочели съдържанието на настоящата Политика за поверителност и Условия за ползване Условия за ползване .Всеки преглед, ползване или запознаване с нашия уебсайт и Политиката за поверителност означава, че Вие приемате и се съгласявате да спазвате съответните правила в нея. Моля, не използвайте уебсайта, ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност и Условия за ползване.

КОИ СА ЗАКОНОВИТЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА?

Конкретната цел и методите за обработка на лични данни зависят от целта, за която се събират. Ние уважаваме Вашата неприкосновеност и събираме, обработваме и съхраняваме лични данни законосъобразно, прозрачно и справеливо, в съответствие със законовите разпоредби и законовото основание, посочено в тях. Ние обработваме лични данни с цел ефективно предоставяне на нашите услуги и продукти, изпълнение на законови задължения, докладване на нежелани лекарствени реакции, изпращане на информация и най-ефективен отговор на Вашата заявка или въпрос. Обработването е ограничено до тези лични данни, които са необходими, за да осъществим целите, за които се обработват.

Събраните лични данни могат да се обработват за следните цели:

 • за диагностициране на проблеми със сървъра и администриране на уеб страницата;
 • за да ви предоставим информация за нашите продукти и услуги;
 • за да ви позволим да използвате нашия уебсайт и инструменти (напр. раздел "Среща с експерт");
 • за други цели, за които сте поискали или сте се съгласили, освен ако законът не предвижда друго;
 • за да анализираме посещенията на уебсайта, осъществени, използвайки социалните мрежи и платформи на АЛКАЛОИД;
 • за изпълнение на законовите задължения, които АЛКАЛОИД е длъжно да спазва;
 • за да анализираме посещенията на уебсайта, идентифицираме интересите на потребителите и поддържаме сигурността на уебсайта. Прочетете повече за Политиката ни за използване на бисквитки.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

В зависимост от това как решите да взаимодействате с нас, ние събираме личните Ви данни чрез различни способи. Понякога ги предоставяте пряко (напр. когато се регистрирате и създадете профил, когато зададете въпрос в секцията „Среща с експерт“, др.), понякога събираме личните Ви данни непряко (напр. ние използваме бисквитки, за да разберем как използвате уебсайта ни / профилите ни в социалните мрежи), а понякога получаваме информация от уебсайтове / приложения (профили в социални мрежи) на трети страни.

Личните данни, които предоставяте на АЛКАЛОИД, използвайки секцията „Среща с експерт“, могат да бъдат използвани за отговор на зададените от Вас въпроси, обмяна на информация във връзка със зададени въпроси, както и да бъдат съхранявани за бъдещи справки в системи, използвани за управление на такава информация. Като част от събирането на данни има задължителни полета, отбелязани със звездички, ако се нуждаем от тази информация, за да предоставим услугата, която сте поискали, или за да отговорите на законовите изисквания. Непопълването на полетата, отбелязани със звездичка, може да повлияе на способността ни да предоставяме услуги и продукти. Тези данни се съхраняват в системите, предназначени да управляват предоставената информация. АЛКАЛОИД може да е задължен да предостави данните на компетентни държавни органи, ако е налице законово задължение за предоставяне на информация. Личните Ви данни няма да бъдат използвани за никакви други цели. Повече информация относно личните данни, които събираме и правилата за ползване на секцията „Среща с експерт“, можете да намерите в секцията Условия за ползване на „Среща с експерт“

Личните данни, които директно предоставяте могат да бъдат събрани чрез доклади за нежелани лекарствени реакции, единствено с цел мониторинг на нежелани реакции, така че всички докладвани нежелани лекарствени рекации да бъдат надлежно документирани, оценени и докладвани съобразно законовите задължения на АЛКАЛОИД, за да се идентифицират и предотвратят нежеланите лекарствените реакции или други рискове, свързани с употребата на продуктите ни. АЛКАЛОИД може да изпраща данните, предоставени на компетентните органи, в съответствие със своите законови задължения за лекарствена безопасност. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели.

Ние обменяме информация с национални и европейски органи в съответствие със законите и разпоредбите за лекарствена безопасност. Ние обаче не можем да контролираме как те ще използват вашата информация.

Ние събираме лични данни чрез социални мрежи и платформи, чрез съдържанието, което създавате и споделяте с нас в социалните мрежи и платформите на трети страни или ако публикувате съдържание на наша страница или приложение, включително, използвайки приложения или платформи на трети страни като Facebook, Instagram, върху които АЛКАЛОИД няма конрол. Съдържанието може да включва снимки, видео, лични сторита или друго подобно съдържание, свързано с АЛКАЛОИД или продуктите на АЛКАЛОИД, както и споделени лични данни за участие в организирани състезания или промоционални дейности. За повече информация относно състезания и други промоционални дейности, моля, запознайте се с отделно публикуваните официални правила и условия за участие във всяко състезание / промоционална активност.

Не забравяйте, че цялото съдържание, което публикувате в социалните мрежи и платформи е публично, затова бъдете внимателни, когато споделяте лични данни. Ние също можем да събираме лични данни, които Вие споделяте публично в акаунта Ви, както и всяка друга информация или активности, които споделяте в социалните мрежи и платформи, които позволявате на социална мрежа или платформа на трета страна да сподели с нас. В същото време събираме лични данни при взаимодействие с нас чрез социалните мрежи и платформи, както и когато използвате интегриранaта функция (икона) за свързване със социалните мрежи, достъпна на уебсайта на АЛКАЛОИД. Обработването на личните Ви данни е дадено доброволно и можете да го оттеглите във всеки един момент чрез достъп до секцията „ВАШИТЕ ПРАВА“. За да разберете повече относно това как личните Ви данни, споделени в социалните мрежи или на трети страни, стигат до АЛКАЛОИД, или ако искате да не споделяте лични данни от социалните мрежи, моля, прочетете съответните политики за поверителност на социалните мрежи или платформи, които използвате.

Проучване на пазара и обратна връзка с потребителите: Всяка информация, която доброволно споделяте с нас за Вашия опит при използването на нашите продукти и услуги, събрана чрез бисквитки или подобни технологии, докато търсите уебсайтове / приложения на АЛКАЛОИД и / или уебсайтове / приложения на трети страни. За информация относно специални бисквитки, изтеглени от посочения уебсайт / приложение, вижте в Политиката ни за използване на бисквитки.

КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ?

Можете да използвате нашия уебсайт и без да разкривате Вашите лични данни. От Вас не се изисква да предоставяте личната си информация като условие за използване на този уебсайт, освен ако няма нужда да Ви предложим продукт или услуга по Ваше желание. В съответствие с принципа на „свеждане на данните до минимум“, АЛКАЛОИД събира и обработва лични данни подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Видът на лични данни, които събираме зависи от категориите субекти и дейностите по обработване:

 • Секцията „Среща с експерт“: Може да съберем вашия имейл адрес, номер на мобилен телефон и други данни, свързани с Вашето запитване. Всички лични данни, които предоставяте във връзка с Вашата заявка, могат да се използват само с цел да се предостави отговор на въпроса Ви, за обмяна на допълнителна информация във връзка с Вашата заявка и за съхранение на такива данни за бъдещи справки в системи, използвани за управление на такава информация. Може да се наложи АЛКАЛОИД да изпрати такава информация на компетентните органи, ако такова задължение е определено в приложимото законодателство за лекарствена безопасност. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели. Преди да използвате този раздел, моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване, приложими към секцията „Среща с експерт“;
 • Социални мрежи: Ние можем да събираме всякаква информация, която публично споделяте в социални мрежи на трети страни или всякаква информация, която е част от Вашия профил в социална мрежа на трети страни (като Facebook / Instagram), с която разрешавате на такава социална мрежа да споделя с нас информация като Вашето име, имейл адрес, пол, рожден ден, града, в който живеете, Вашата снимка на потребителския профил, потребителско име, списък с приятели и т.н., както и всякаква друга информация или дейности, които разрешавате на такива трети страни - социални мрежи да споделят с нас с цел предоставяне на информация за нашите продукти и услуги, създаване на промоционално съдържание, разбиране на тяхната ефективност и предоставяне на подходящо преживяване, което да ни помогне да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и да подобрим нашите услуги и продукти, съответно;
 • Награди от състезания и промоции: Ние събираме Вашите данни за контакт и друга информация, необходима за участие в организираните състезания и промоции, като имена, адрес, потребителско име в платформата за социалните мрежа/платформа, номер на мобилен телефон за целите на участието. Такива данни се използват само за целите на провеждането на такива състезания с награди и промоции и няма да бъдат използвани за други цели. За повече информация относно конкурси и промоции за награди, моля, проверявайте официалните правила и / или публикуваните подробности за всяко състезание / промоция с награди;
 • Маркетинг и други промоции: Ние може да събираме Вашето име, имейл адрес, телефон номер и други данни, посочени за всяка промоция, при условие че сте дали Вашето съгласие;
 • Уеб търсене: Можем да събираме информация, получена чрез бисквитки или други подобни технологии, докато търсите АЛКАЛОИД или уебсайтове / приложения на трети страни, за да можем да Ви предоставим подходящи уебсайтове / приложения, реклами и известия, които непрекъснато се подобряват въз основа на Вашето съгласие, както и да използваме бисквитки, необходими за правилното функциониране и защита на нашия уебсайт / приложения, като например: името на вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, който сте използвали за връзка към друг уебсайт, уебсайтовете, които сте посетили от нашия уебсайт и вашия IP адрес, тип браузър, време на посещение и връзка към страницата, която сте посетили.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

АЛКАЛОИД предприема всички технически и организационни мерки, за да осигури високо ниво на конфиденциалност и защита при обработката на личните Ви данни, за да предотврати неразрешен достъп, непозволено разкриване или възможности за злоупотреба с лични данни. Съхраняваме личната информация, която събираме за вас, в сигурна среда. Вашата лична информация е защитена от неоторизиран достъп, разкриване, използване, изменение или унищожаване от която и да е организация или физическо лице. Обработените данни се съхраняват в нашите помещения и ИТ системи, но понякога съхраняваме данните на сървърите на нашите доверени доставчици на услуги, с които е сключен договор, за да се гарантира, че такива партньори спазват всички законови разпоредби за защита на личните данни.

Достъпът до личните Ви данни е ограничен само и единствено до служителите, за които е необходимо да получат достъп до данните, за да изпълняват целите, за които данните са предоставени.

Ние не споделяме информация за Вас и / или Вашите посещения на нашия уебсайт с трети страни, освен в случаите, когато АЛКАЛОИД наема доставчици на услуги, като обработващи лични данни, в който случай последните са задължени да обработват личните Ви данни спрямо инструкциите на АЛКАЛОИД и да предоставят защита на личните данни в процеса на обработката им, в съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни.

Нито ние, нито нашите партньори ще прехвърлим лични данни на трети страни, освен ако не получим Вашето изрично съгласие или не сме законово задължени да прехвърлим данните. АЛКАЛОИД запазва контрола върху използването на тези данни.

Ние прилагаме подходящи мерки, за да гарантираме, че Вашата информация остава поверителна и защитена. Моля, имайте предвид, че такива предпазни мерки не се прилагат за информация, която сте избрали да споделяте публично, например в социални мрежи на трети страни. Ако влезете чрез социална мрежа на трета страна, имайте предвид, че в зависимост от настройките на всяка социална мрежа ще споделяте с нас информацията за Вашия профил. Моля, посетете съответната платформа на социалната мрежа и проверете тяхната политика за поверителност, за да разберете кои Ваши лични данни се споделят и използват в този контекст.

ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Тази Политика за поверителност е приложима само за този уебсайт - когато се свързвате с други уебсайтове, моля, прочетете техните политики за поверителност. АЛКАЛОИД не носи отговорност за нарушения или грешки, съдържащи се в такива политики за защита на личните данни на трети страни.

ПАРТНЬОРИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

По принцип вашите данни няма да бъдат разкривани на партньори, намиращи се извън ЕС. Въпреки това, специални статистически данни (бисквитки), събрани от уебсайта, ще бъдат разкрити на нашата компания майка „АЛКАЛОИД“ АД, със седалище гр. Скопие 1000, Северна Македония и адрес: бул. „Александър Македонски“ № 12, намираща се извън ЕС (Северна Македония), за да оцени полезността на този уебсайт, маркетинг или техническа поддръжка и Вашите данни няма да бъдат използвани за други цели. АЛКАЛОИД също така предприема стъпки, за да гарантира, че Вашите лични данни са адекватно защитени чрез налагане на партньора на необходимостта от същото ниво на защита, изисквано от Общия регламент за защита на данни (ЕС) 2016/679 и българския Закон за защита на личните данни, приложими за АЛКАЛОИД, както и чрез гарантиране приложението на подходящи предпазни мерки при прехвърлянето, както се изисква от ЕС законодателство.

ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани само за периода, необходим за изпълнение на посочените по-горе цели. Личните Ви данни няма да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за по-дълъг период от необходимия за целите, за които се обработват личните данни. АЛКАЛОИД съхранява личните Ви данни в съответствие със сроковете, предвидени в законодателството или във вътрешните правила на дружеството, и само и единствено за периода, необходим за постигане на целите, за които данните са събрани.

Ако сте дали съгласието си за обработка на лични данни, ние ще обработваме личните Ви данни до момента, в който оттеглите съгласието си. Когато целите, за които личните данни са обработвани са изпълнени, личните дании ще бъдат изтрити, освен ако не сте поискали да спрем обработката на личните Ви данни. Ако направите обосновано възражение за обработката на личните Ви данни, основано на легитим интерес, ние няма да обработваме Вашите лични данни за в бъдеще. Ако се образува правно, административно или извънсъдебно производство, личните данни могат да бъдат съхранявани до края на производството, включително за възможния период за възражение срещу решението или периода на изпълнение на (извън)съдебното решение.

ВАШИТЕ ПРАВА

АЛКАЛОИД гарантира реализацията на законните Ви права във връзка с обработка на личните данни. Имате право да поискате от АЛКАЛОИД по всяко време:

Право на достъп – правото да подадете искане за достъп до личните Ви данни, напр. да получите информация за обработваните Ви лични днни и да проверите дали те са верни и актуални;

Право на коригиране – ако установите, че личните Ви данни обработвани от АЛКАЛОИД са непълни или неправилни, имате право да поискате коригирането им;

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне при наличие на предвидените основания в законодателството;

Право на ограничаване на обработването - имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените основания в законодателството;

Право на преносимост на данните – имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите на друг администратор на данни без въпрепятстване от страна на АЛКАЛОИД;

Право на възражение– имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато то е основано на легитимен интерес или е осъществено за целите на директен маркетинг или се отнася до профилиране, свързано с директен маркетинг, съобразно предвидените в законодателството условия;

Право да оттеглите съгласието си за обработка – имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни. Оттеглянето на съгласието не влияе върху законността на обработването до момента на оттегляне на съгласието за обработка.

Ако искате да упражните описаните по-горе права съобразно Общия регламент за защита на данните 2016/679, моля използвайте следния link, като попълните съответната декларация и я изпратите на нашия имейл или на адреса ни, посочен долу.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас по всяко време на следния адрес:

„АЛКАЛОИД“ ЕООД, гр. София 1407,

Бул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 51А, ет. 4

За Длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД)

Или

Като изпратите директен имейл на длъжностното лице по защита на личните данни: dpo@alkaloid.bg

Моля, за да Ви предоставим информацията, от която имате нужда посочете:

 • Има на уебсайта, към който препращате;
 • Вашата връзка и взаимодействие с нас и
 • Описание на искането / информацията, която искате да получите от нас.

Ако смятате, че АЛКАЛОИД не обработва личните Ви данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 или, ако смятате, че някое/и от правата Ви във връзка с обработката на лични данни е нарушено, имате право да подадете искане за образуване на производство за нарушение на защитата на лични данни до Комисията за защита на лични данни.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна по всяко време.

„АЛКАЛОИД“ ЕООД, гр. София е задължено да публикува актуализирана версия на Политиката за поверителност на тази страница.

Дата на последна промяна: гр. София, 23.04.2021г.