Този уебсайт е собственост на:

„АЛКАЛОИД“ ЕООД, ЕИК 040893358,

седалище и адрес на управление: гр. София 1407

бул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 51А, ет. 4,

имейл: office@alkaloid.bg , premama@alkaloid.bg

тел: +359 8081081

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

„АЛКАЛОИД“ ЕООД, гр. София (наричано по-надолу „АЛКАЛОИД“) благодари за интереса към нашите продукти и за посещението на уебсайта ни (наричан по нататък „уебсайтът“), както и за комуникацията си с нас чрез имейл. Отваряйки и използвайки уебсайта на АЛКАЛОИД означава също, че приемате описаните по-долу условия за ползване. Моля, не използвайте уебсайта, ако не сте съгласни с тези Условия за ползване и Политиката за поверителност .

Информацията и данните, предоставени на този уебсайт са с публичен характер и са единствено с информационна цел и по никакъв начин не може да се разглеждат като оферта или подтикване за закупуване на продуктите или използване услуги на „АЛКАЛОИД“ ЕООД, гр. София или други дружества от компанията на „АЛКАЛОИД“, или да служи като основание за взимане на решения от партньори или клиенти на АЛКАЛОИД. Информацията в уебсайта не може да се разглежда като оферта, освен ако изрично не е посочено.

Този уебсайт и данните, предоставени на него не са предназначени да предоставят или да бъдат заместител на медицински или други професионални съвети, нито пък служат за поставяне на диагнози или лекуване на определен здравословен проблем, нито пък могат да служат като заместител на професионална консултация или услуга, предоставена от медицински специалист. Винаги търсете професионален съвет от медицински специалист относно вашето състояние и имайте предвид, че използвате информацията на този уебсайт (и други уебсайтове) на свой собствен риск.

АЛКАЛОИД постоянно полага усилия да осигури оптимална работа и качество на уебсайта, за да получавате точна и актуална информация, както и да премахне навреме възникнали технически грешки или неточна информация. Възприятието на информацията може да зависи от редица фактори, включително научни, бизнес, икономически и финансови, и в този смисъл посетителите на уебсайта трябва да са наясно с рисковете, свързани с погрешно разбиране на предоставената информация. Посетителите на уебсайта са наясно, че имат достъп до този сайт на свой риск, както и до всеки друг уебсайт, свързан с този сайт. АЛКАЛОИД, както и всяко друго юридическо лице, участвало в разработването, реализацията и поддръжката на този уебсайт, ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА от отговорност за всякакви преки, косвени, случайни, последващи вреди или наказателни последствия, възникнали или които могат да възникнат от достъпа, използването или невъзможност за използване на нашия сайт или уебсайтовете, свързани с този уебсайт, както и увреждане на компютърното оборудване или друга собственост на посетителя, до степента, разрешена в приложимото законодателство. АЛКАЛОИД отхвърля всякаква отговорност за вреди, причинени от пряко или непряко действие или бездействие, които сте предприели въз основа на информацията, услугите или съдържанието на този уебсайт. Въпреки че полагаме усилия да гарантираме, че информацията на уебсайта е точна, пълна и навременна, АЛКАЛОИД НЕ ДАВА никакви гаранции или изявления (изрични или подразбиращи се) относно щети или загуби, произтичащи от точността, пълнотата или уместността на каквато и да е информация, предоставена на този уебсайт или уебсайтовете, към които се отнася, и се отказва от всякаква отговорност в това отношение.

АЛКАЛОИД си запазва правото по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие, да прави промени в съдържанието на уебсайта или да прекрати напълно работата му, като по този начин не поема отговорност за възможните последици от такива промени.

Този уебсайт може да е свързан с други уебсайтове и / или социални мрежи и платформи, до които имате достъп. Всички връзки, съдържащи се на този уебсайт, които сочат към уебсайтове на трети страни, съществуват единствено за удобство на посетителите. АЛКАЛОИД се освобождава от всякаква отговорност и не гарантира на посетителите, които имат достъп до другите уебсайтове, социални мрежи и платформи, за точността, автентичността и като цяло за всяка друга информация, съдържаща се на уебсайтове и платформите на трети страни. Ето защо препоръчваме посетителите на тези уебсайтове да бъдат информирани за условията за използване и услуги, включително политиките за поверителност, приложими за тези уебсайтове на трети страни.

Този уебсайт съдържа материали, включително текст, търговски марки, снимки, видеа, PDF файлове и други изображения и звук, които са защитени с авторски права или други права на интелектуална собственост. Тези права са собственост на АЛКАЛОИД или на свързаните с него компанни, или са лицензирани от притежателите на авторските права за използване като част от този уебсайт. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, копиране, тиражиране или използване на тези материали не е разрешено без писменото разрешение на АЛКАЛОИД. Искане за използване на информацията на този уебсайт трябва да бъде адресирано до АЛКАЛОИД на следния имейл адрес: office@alkaloid.bg

„СРЕЩА С ЕКСПЕРТ“

Нашият уебсайт предлага специална секция – „Среща с експерт“, където можете да комуникирате с експерт. Преди да използвате секцията, моля, запознайте се с Общите Условия за ползване на секцията „Среща с експерт“.

Общите Условия за ползване на секцията “Среща с експерт“ може да бъдат променяни по всяко време. АЛКАЛОИД е задължен да публикува актуализирана версия на Общите Условия на този уебсайт, както и може да Ви уведомява по друг подходящ начин.

Дата на последна промяна: гр. София, 23.04.2021г.